Pos-pos oleh budiharyanto1989

gue selalu pengen memberikan kontribusi yang besar buat negeri ini.

KEINGINAN KAMU UNTUK BERTAJRID PADAHAL ALLAH MASIH MELETAKKAN KAMU DALAM SUASANA ASBAB ADALAH SYAHWAT YANG SAMAR, SEBALIKNYA KEINGINAN KAMU UNTUK BERASBAB PADAHAL ALLAH TELAH MELETAKKAN KAMU DALAM SUASANA TAJRID BERERTI TURUN DARI SEMANGAT DAN TINGKAT YANG TINGGI.

Hikmat 1 menerangkan tanda orang yang bersandar kepada amal. Bergantung
kepada amal adalah sifat manusia biasa yang hidup dalam dunia ini. Dunia ini
dinamakan alam asbab. Apabila perjalanan hidup keduniaan dipandang melalui
mata ilmu atau mata akal akan dapat disaksikan kerapian susunan sistem sebab
musabab yang mempengaruhi segala kejadian. Tiap sesuatu berlaku menurut
sebab yang menyebabkan ia berlaku. Hubungan sebab dengan akibat sangat
erat. Mata akal melihat dengan jelas keberkesanan sebab dalam menentukan
akibat. Kerapian sistem sebab musabab ini membolehkan manusia mengambil
manfaat daripada anasir dan kejadian alam. Manusia dapat menentukan anasir
yang boleh memudaratkan kesihatan lalu menjauhkannya dan manusia juga
boleh menentukan anasir yang boleh menjadi ubat lalu menggunakannya.
Manusia boleh membuat ramalan cuaca, pasang surut air laut, angin, ombak,
letupan gunung berapi dan lain-lain kerana sistem yang mengawal perjalanan
anasir alam berada dalam suasana yang sangat rapi dan sempurna, membentuk
hubungan sebab dan akibat yang padu.
Allah s.w.t mengadakan sistem sebab musabab yang rapi adalah untuk
kemudahan manusia menyusun kehidupan mereka di dunia ini. Kekuatan akal
dan pancaindera manusia mampu mentadbir kehidupan yang dikaitkan dengan
perjalanan sebab musabab. Hasil daripada pemerhatian dan kajian akal itulah
lahir berbagai-bagai jenis ilmu tentang alam dan kehidupan, seperti ilmu sains,
astronomi, kedoktoran, teknologi maklumat dan sebagainya. Semua jenis ilmu
itu dibentuk berdasarkan perjalanan hukum sebab-akibat.
Kerapian sistem sebab musabab menyebabkan manusia terikat kuat dengan
hukum sebab-akibat. Manusia bergantung kepada amal (sebab) dalam
mendapatkan hasil (akibat). Manusia yang melihat kepada keberkesanan sebab
dalam menentukan akibat serta bersandar dengannya dinamakan ahli asbab.
Sistem sebab musabab atau perjalanan hukum sebab-akibat sering membuat
manusia lupa kepada kekuasaan Allah s.w.t. Mereka melakukan sesuatu dengan
penuh keyakinan bahawa akibat akan lahir daripada sebab, seolah-olah Allah
s.w.t tidak ikut campur dalam urusan mereka. Allah s.w.t tidak suka hamba-Nya
‘mempertuhankan’ sesuatu kekuatan sehingga mereka lupa kepada kekuasaan-
Nya. Allah s.w.t tidak suka jika hamba-Nya sampai kepada tahap
mempersekutukan diri-Nya dan kekuasaan-Nya dengan anasir alam dan
hukum sebab-akibat ciptaan-Nya. Dia yang meletakkan keberkesanan kepada
anasir alam berkuasa membuat anasir alam itu lemah semula. Dia yang
meletakkan kerapian pada hukum sebab-akibat berkuasa merombak hukum
tersebut. Dia mengutuskan rasul-rasul dan nabi-nabi membawa mukjizat yang
merombak hukum sebab-akibat bagi mengembalikan pandangan manusia
kepada-Nya, agar waham sebab musabab tidak menghijab ketuhanan-Nya.
Kelahiran Nabi Isa a.s, terbelahnya laut dipukul oleh tongkat Nabi Musa a.s,
kehilangan kuasa membakar yang ada pada api tatkala Nabi Ibrahim a.s masuk
ke dalamnya, keluarnya air yang jernih dari jari-jari Nabi Muhammad s.a.w dan
banyak lagi yang didatangkan oleh Allah s.w.t, merombak keberkesanan hukum
sebab-akibat bagi menyedarkan manusia tentang hakikat bahawa kekuasaan
Allah s.w.t yang menerajui perjalanan alam maya dan hukum sebab-akibat.
Alam dan hukum yang ada padanya seharusnya membuat manusia mengenal
Tuhan, bukan menutup pandangan kepada Tuhan. Sebahagian daripada
manusia diselamatkan Allah s.w.t daripada waham sebab musabab. Sebagai manusia yang hidup dalam dunia mereka masih bergerak dalam arus
sebab musabab tetapi mereka tidak meletakkan keberkesanan hukum kepada
sebab. Mereka sentiasa melihat kekuasaan Allah s.w.t yang menetapkan atau
mencabut keberkesanan pada sesuatu hukum sebab-akibat. Jika sesuatu sebab
berjaya mengeluarkan akibat menurut yang biasa terjadi, mereka melihatnya
sebagai kekuasaan Allah s.w.t yang menetapkan kekuatan kepada sebab tersebut
dan Allah s.w.t juga yang mengeluarkan akibatnya. Allah s.w.t berfirman:

Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah; dan Dialah
Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki
langit dan bumi; Ia menghidupkan dan mematikan; dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap
sesuatu. ( Ayat 1 & 2 : Surah al-Hadiid )

Maka Kami (Allah) berfirman: “Pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu”. (Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup). Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya, supaya kamu memahaminya. ( Ayat 73 : Surah al-
Baqarah )

Orang yang melihat kepada kekuasaan Allah s.w.t menerajui hukum sebabakibat
tidak meletakkan keberkesanan kepada hukum tersebut. Pergantungannya kepada Allah s.w.t, tidak kepada amal yang menjadi sebab.Orang yang seperti ini dipanggil ahli tajrid.
Ahli tajrid, seperti juga ahli asbab, melakukan sesuatu menurut peraturan sebabakibat.
Ahli tajrid juga makan dan minum Ahli tajrid memanaskan badan dan memasak dengan menggunakan api juga. Ahli tajrid juga melakukan sesuatu pekerjaan yang berhubung dengan rezekinya. Tidak ada perbezaan di antara amal ahli tajrid dengan amal ahli asbab. Perbezaannya terletak di dalam diri iaitu hati. Ahli asbab melihat kepada kekuatan hukum alam. Ahli tajrid melihat kepada kekuasaan Allah s.w.t pada hukum alam itu. Walaupun ahli asbab mengakui kekuasaan Allah s.w.t tetapi penghayatan dan kekuatannya pada hati tidak sekuat ahli tajrid.

1: PERBUATAN ZAHIR DAN SUASANA HATI

SEBAHAGIAN DARIPADA TANDA BERSANDAR KEPADA AMAL (PERBUATAN ZAHIR)
ADALAH BERKURANGAN HARAPANNYA (SUASANA HATI) TATKALA BERLAKU
PADANYA KESALAHAN.

Imam Ibnu Athaillah memulakan Kalam Hikmat beliau dengan mengajak kita
merenung kepada hakikat amal. Amal boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu
perbuatan zahir dan perbuatan hati atau suasana hati berhubung dengan
perbuatan zahir itu. Beberapa orang boleh melakukan perbuatan zahir yang
serupa tetapi suasana hati berhubung dengan perbuatan zahir itu tidak serupa.
Kesan amalan zahir kepada hati berbeza antara seorang dengan seorang yang
lain. Jika amalan zahir itu mempengaruhi suasana hati, maka hati itu dikatakan
bersandar kepada amalan zahir. Jika hati dipengaruhi juga oleh amalan hati,
maka hati itu dikatakan bersandar juga kepada amal, sekalipun ianya amalan
batin. Hati yang bebas daripada bersandar kepada amal sama ada amal zahir
atau amal batin adalah hati yang menghadap kepada Allah s.w.t dan meletakkan
pergantungan kepada-Nya tanpa membawa sebarang amal, zahir atau batin,
serta menyerah sepenuhnya kepada Allah s.w.t tanpa sebarang takwil atau
tuntutan. Hati yang demikian tidak menjadikan amalnya, zahir dan batin, walau
berapa banyak sekalipun, sebagai alat untuk tawar menawar dengan Tuhan bagi
mendapatkan sesuatu. Amalan tidak menjadi perantaraan di antaranya dengan
Tuhannya. Orang yang seperti ini tidak membataskan kekuasaan dan
kemurahan Tuhan untuk tunduk kepada perbuatan manusia. Allah s.w.t Yang
Maha Berdiri Dengan Sendiri berbuat sesuatu menurut kehendak-Nya tanpa
dipengaruhi oleh sesiapa dan sesuatu. Apa sahaja yang mengenai Allah s.w.t
adalah mutlak, tiada had, sempadan dan perbatasan. Oleh kerana itu orang arif
tidak menjadikan amalan sebagai sempadan yang mengongkong ketuhanan
Allah s.w.t atau ‘memaksa’ Allah s.w.t berbuat sesuatu menurut perbuatan
makhluk. Perbuatan Allah s.w.t berada di hadapan dan perbuatan makhluk di
belakang. Tidak pernah terjadi Allah s.w.t mengikuti perkataan dan perbuatan
seseorang atau sesuatu.Sebelum menjadi seorang yang arif, hati manusia
memang berhubung rapat dengan amalan dirinya, baik yang zahir mahu pun
yang batin. Manusia yang kuat bersandar kepada amalan zahir adalah mereka
yang mencari faedah keduniaan dan mereka yang kuat bersandar kepada
amalan batin adalah yang mencari faedah akhirat. Kedua-dua jenis manusia
tersebut berkepercayaan bahawa amalannya menentukan apa yang mereka akan
perolehi baik di dunia dan juga di akhirat. Kepercayaan yang demikian kadang-
kadang membuat manusia hilang atau kurang pergantungan dengan Tuhan.

Pergantungan mereka hanyalah kepada amalan semata-mata ataupun jika
mereka bergantung kepada Allah s.w.t, pergantungan itu bercampur dengan
keraguan. Seseorang manusia boleh memeriksa diri sendiri apakah kuat atau
lemah pergantungannya kepada Allah s.w.t. Kalam Hikmat 1 yang dikeluarkan
oleh Ibnu Athaillah memberi petunjuk mengenainya. Lihatlah kepada hati
apabila kita terperosok ke dalam perbuatan maksiat atau dosa. Jika kesalahan
yang demikian membuat kita berputus asa daripada rahmat dan pertolongan
Allah s.w.t itu tandanya pergantungan kita kepada-Nya sangat lemah. Firman-
Nya:

“Wahai anak-anakku! Pergilah dan intiplah khabar berita mengenai Yusuf dan
saudaranya (Bunyamin), dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta
pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah
melainkan kaum yang kafir ”. ( Ayat 87 : Surah Yusuf )

Ayat di atas menceritakan bahawa orang yang beriman kepada Allah s.w.t
meletakkan pergantungan kepada-Nya walau dalam keadaan bagaimana sekali
pun. Pergantungan kepada Allah s.w.t membuat hati tidak berputus asa dalam
menghadapi dugaan hidup. Kadang-kadang apa yang diingini, dirancangkan
dan diusahakan tidak mendatangkan hasil yang diharapkan. Kegagalan
mendapatkan sesuatu yang diingini bukan bermakna tidak menerima pemberian
Allah s.w.t. Selagi seseorang itu beriman dan bergantung kepada-Nya selagi
itulah Dia melimpahkan rahmat-Nya. Kegagalan memperolehi apa yang
dihajatkan bukan bermakna tidak mendapat rahmat Allah s.w.t. Apa juga yang
Allah s.w.t lakukan kepada orang yang beriman pasti terdapat rahmat-Nya,
walaupun dalam soal tidak menyampaikan hajatnya. Keyakinan terhadap yang
demikian menjadikan orang yang beriman tabah menghadapi ujian hidup, tidak
sekali-kali berputus asa. Mereka yakin bahawa apabila mereka sandarkan segala
perkara kepada Allah s.w.t, maka apa juga amal kebaikan yang mereka lakukan
tidak akan menjadi sia-sia.
Orang yang tidak beriman kepada Allah s.w.t berada dalam situasi yang
berbeza. Pergantungan mereka hanya tertuju kepada amalan mereka, yang
terkandung di dalamnya ilmu dan usaha. Apabila mereka mengadakan sesuatu
usaha berdasarkan kebolehan dan pengetahuan yang mereka ada, mereka
mengharapkan akan mendapat hasil yang setimpal. Jika ilmu dan usaha
(termasuklah pertolongan orang lain) gagal mendatangkan hasil, mereka tidak
mempunyai tempat bersandar lagi. Jadilah mereka orang yang berputus asa.
Mereka tidak dapat melihat hikmat kebijaksanaan Allah s.w.t mengatur perjalanan takdir dan mereka tidak mendapat rahmat dari-Nya.

Jika orang kafir tidak bersandar kepada Allah s.w.t dan mudah berputus asa, di
kalangan sebahagian orang Islam juga ada yang demikian, bergantung setakat
mana sifatnya menyerupai sifat orang kafir. Orang yang seperti ini melakukan
amalan kerana kepentingan diri sendiri, bukan kerana Allah s.w.t. Orang ini
mungkin mengharapkan dengan amalannya itu dia dapat mengecapi
kemakmuran hidup di dunia.Dia mengharapkan semoga amal kebajikan yang
dilakukannya dapat mengeluarkan hasil dalam bentuk bertambah rezekinya,
kedudukannya atau pangkatnya, orang lain semakin menghormatinya dan dia
juga dihindarkan daripada bala penyakit, kemiskinan dan sebagainya.
Bertambah banyak amal kebaikan yang dilakukannya bertambah besarlah
harapan dan keyakinannya tentang kesejahteraan hidupnya.
Sebahagian kaum muslimin yang lain mengaitkan amal kebaikan dengan
kemuliaan hidup di akhirat. Mereka memandang amal salih sebagai tiket untuk
memasuki syurga, juga bagi menjauhkan azab api neraka. Kerohanian orang
yang bersandar kepada amal sangat lemah, terutamanya mereka yang mencari
keuntungan keduniaan dengan amal mereka. Mereka tidak tahan menempuh
ujian. Mereka mengharapkan perjalanan hidup mereka sentiasa selesa dan
segala-segalanya berjalan menurut apa yang dirancangkan. Apabila sesuatu itu
berlaku di luar jangkaan, mereka cepat naik panik dan gelisah. Bala bencana
membuat mereka merasakan yang merekalah manusia yang paling malang di
atas muka bumi ini. Bila berjaya memperoleh sesuatu kebaikan, mereka
merasakan kejayaan itu disebabkan kepandaian dan kebolehan mereka sendiri.
Mereka mudah menjadi ego serta suka menyombong.
Apabila rohani seseorang bertambah teguh dia melihat amal itu sebagai jalan
untuknya mendekatkan diri dengan Tuhan. Hatinya tidak lagi cenderung
kepada faedah duniawi dan ukhrawi tetapi dia berharap untuk mendapatkan
kurniaan Allah s.w.t seperti terbuka hijab-hijab yang menutupi hatinya. Orang
ini merasakan amalnya yang membawanya kepada Tuhan. Dia sering
mengaitkan pencapaiannya dalam bidang kerohanian dengan amal yang banyak
dilakukannya seperti berzikir, bersembahyang sunat, berpuasa dan lain-lain. Bila
dia tertinggal melakukan sesuatu amal yang biasa dilakukannya atau bila dia
tergelincir melakukan kesalahan maka dia berasa dijauhkan oleh Tuhan. Inilah
orang yang pada peringkat permulaan mendekatkan dirinya dengan Tuhan
melalui amalan tarekat tasauf.
Jadi, ada golongan yang bersandar kepada amal semata-mata dan ada pula
golongan yang bersandar kepada Tuhan melalui amal. Kedua-dua golongan
tersebut berpegang kepada keberkesanan amal dalam mendapatkan sesuatu.
Golongan pertama kuat berpegang kepada amal zahir, iaitu perbuatan zahir yang dinamakan usaha atau ikhtiar. Jika mereka tersalah memilih ikhtiar,
hilanglah harapan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka hajatkan. Ahli
tarekat yang masih diperingkat permulaan pula kuat bersandar kepada amalan
batin seperti sembahyang dan berzikir. Jika mereka tertinggal melakukan
sesuatu amalan yang biasa mereka lakukan, akan berkurangan harapan mereka
untuk mendapatkan anugerah dari Allah s.w.t. Sekiranya mereka tergelincir
melakukan dosa, akan putuslah harapan mereka untuk mendapatkan anugerah
Allah s.w.t.  Dalam perkara bersandar kepada amal ini, termasuklah juga bersandar kepada
ilmu, sama ada ilmu zahir atau ilmu batin. Ilmu zahir adalah ilmu pentadbiran
dan pengurusan sesuatu perkara menurut kekuatan akal. Ilmu batin pula adalah
ilmu yang menggunakan kekuatan dalaman bagi menyampaikan hajat. Ia
termasuklah penggunaan ayat-ayat al-Quran dan jampi. Kebanyakan orang
meletakkan keberkesanan kepada ayat, jampi dan usaha, hinggakan mereka lupa
kepada Allah s.w.t yang meletakkan keberkesanan kepada tiap sesuatu itu.

Seterusnya, sekiranya Tuhan izinkan, kerohanian seseorang meningkat kepada
makam yang lebih tinggi. Nyata di dalam hatinya maksud kalimat:
Tiada daya dan upaya kecuali beserta Allah.

“Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu!” ( Ayat
96 : Surah as- Saaffaat )

Orang yang di dalam makam ini tidak lagi melihat kepada amalnya, walaupun
banyak amal yang dilakukannya namun, hatinya tetap melihat bahawa semua
amalan tersebut adalah kurniaan Allah s.w.t kepadanya. Jika tidak kerana taufik
dan hidayat dari Allah s.w.t tentu tidak ada amal kebaikan yang dapat
dilakukannya. Allah s.w.t berfirman:

“Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku, untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku
tidak mengenangkan nikmat pemberian-Nya. Dan (sebenarnya) sesiapa yang bersyukur
maka faedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang
tidak bersyukur (maka tidaklah menjadi masalah kepada Allah), kerana sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, lagi Maha Pemurah”.  ( Ayat 40 : Surah an-Naml )  

Dan tiadalah kamu berkemahuan (melakukan sesuatu perkara) melainkan dengan cara
yang dikehendaki Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha
Bijaksana (mengaturkan sebarang perkara yang dikehendaki-Nya). Ia memasukkan
sesiapa yang kehendaki-Nya (menurut aturan yang ditetapkan) ke dalam rahmat-Nya
(dengan ditempatkan-Nya di dalam syurga); dan orang-orang yang zalim, Ia
menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. ( Ayat 30 & 31 :
Surah al-Insaan )

Segala-galanya adalah kurniaan Allah s.w.t dan menjadi milik-Nya. Orang ini
melihat kepada takdir yang Allah s.w.t tentukan, tidak terlihat olehnya
keberkesanan perbuatan makhluk termasuklah perbuatan dirinya sendiri.
Makam ini dinamakan makam ariffin iaitu orang yang mengenal Allah s.w.t.
Golongan ini tidak lagi bersandar kepada amal namun, merekalah yang paling
kuat mengerjakan amal ibadat.
Orang yang masuk ke dalam lautan takdir, reda dengan segala yang ditentukan
Allah s.w.t, akan sentiasa tenang, tidak berdukacita bila kehilangan atau
ketiadaan sesuatu. Mereka tidak melihat makhluk sebagai penyebab atau
pengeluar kesan.
Di awal perjalanan menuju Allah s.w.t, seseorang itu kuat beramal menurut
tuntutan syariat. Dia melihat amalan itu sebagai kenderaan yang boleh
membawanya hampir dengan Allah s.w.t. Semakin kuat dia beramal semakin
besarlah harapannya untuk berjaya dalam perjalanannya. Apabila dia mencapai
satu tahap, pandangan mata hatinya terhadap amal mula berubah. Dia tidak lagi
melihat amalan sebagai alat atau penyebab. Pandangannya beralih kepada
kurniaan Allah s.w.t. Dia melihat semua amalannya adalah kurniaan Allah s.w.t
kepadanya dan kehampirannya dengan Allah s.w.t juga kurniaan-Nya.
Seterusnya terbuka hijab yang menutupi dirinya dan dia mengenali dirinya dan
mengenali Tuhannya. Dia melihat dirinya sangat lemah, hina, jahil, serba
kekurangan dan faqir. Tuhan adalah Maha Kaya, Berkuasa, Mulia, Bijaksana dan
Sempurna dalam segala segi. Bila dia sudah mengenali dirinya dan Tuhannya,
pandangan mata hatinya tertuju kepada Kudrat dan Iradat Allah s.w.t yang
menerajui segala sesuatu dalam alam maya ini. Jadilah dia seorang arif yang
sentiasa memandang kepada Allah s.w.t, berserah diri kepada-Nya, bergantung
dan berhajat kepada-Nya. Dia hanyalah hamba Allah s.w.t yang faqir.

 

 

Istri cantik tahanan korupsi yang doyan mondar mandir di KPK

Merdeka.com – Menjadi istri seorang tahanan korupsi bukanlah harapan semua perempuan. Selain menyiksa batin, tentu banyak cibiran dari sekitarnya. Terlebih mereka harus bolak-balik menengok sang suami.

Di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), banyak istri tahanan korupsi yang datang menjenguk. Saat tiba, mereka ada yang menebar senyum maupun salam kepada awak media walaupun ada juga yang hanya diam tanpa komentar.

Salah seorang istri yang rutin ‘temu kangen’ dengan suaminya yakni Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany . Istri dari tersangka kasus suap di Mahkamah Konstitusi dan alkes Banten, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) ini, selalu hadir ke KPK .

Selain itu, baru-baru ini lembaga antirasuah juga sering dikunjungi istri ketiga Luthfi Hasan Ishaq, yakni Darin Mumtazzah. Bahkan dirinya sesumbar akan menunggu Luthfi hingga seribu tahun lagi.

Istri yang baik haruslah menurut kepada suaminya dalam keadaan suka maupun duka. Berikut para istri tahanan korupsi yang doyan datang ke KPK yang dirangkum merdeka.com.

 

Korut Punya Pasukan Elite Khusus Cyber

militer cyber

Jakarta – Korea Utara dikenal dengan pemerintahan tangan besinya. Meski termasuk negara yang terisolasi, ternyata Korut mempunyai pasukan cyber sangat terlatih yang tergabung dalam sebuah divisi bernama Bureau 121.

Bureau 121 adalah bagian dari General Bureau of Reconnaissance, agen intelijen milik militer Korea Utara. Divisi ini digawangi oleh sejumlah orang-orang pilihan dengan kemampuan di atas rata-rata.

Di negara Komunis ini, peretas militer memang tergolong orang yang paling dihargai kemampuannya. Mereka dipilih secara hati-hati dan dilatih sejak berusia dini. Biro ini diperkuat sekitar 1.800 pasukan cyber, yang semuanya dianggap sebagai pasukan elit.

Itu dikatakan oleh Jang Se-Yul, seorang warga negara Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan. Seperti yang dilansir Reuters, Sabtu (6/12/2014), Jang sempat menimba ilmu komputer di universitas militer Korea Utara, sebelum akhirnya melarikan diri ke Korea Selatan enam tahun yang lalu.

Sejumlah ahli keamanan internet memang tak meragukan kemampuan perang cyber Korea Utara. Menurut mereka, peretas asal negara tersebut biasanya mengincar negara tetangganya, Korea Selatan.

Namun tak jarang mereka juga menyerang Amerika Serikat. Memang sudah menjadi rahasia umum, bahwa Korea Utara memang menyimpan kebencian pada Negeri Paman Sam itu.

Penyebabnya tak lain adalah karena Amerika Serikat mendukung Korea Selatan saat perang Korea pecah pada tahun 1950 hingga 1953.

terus.. pertanyaannya Indonesia punya nya apa ya??? polisi TNI aja bentrok terus…  gimana mau nyaingi luar negeri??? Perang terbuka mungkin pasukan kita lebih hebat, tapi bagaimana kalau sampe perang dumay juga ya??? hehehe

Ilmuwan Temukan Vaksin Baru untuk Bunuh Ebola

ebola

NAIROBI (HN) – Dua vaksin Ebola yang menjalani percobaan klinik telah memperlihatkan hasil yang menjanjikan dan akan disebarkan pada Januari 2015 ke negara Afrika Barat yang terpengaruh oleh wabah tersebut, kata seorang ilmuwan dari Oxford University, Senin.

Ketika berbicara dalam satu konferensi African Immunologists di Nairobi, Kenya, Direktur Jenner Institute, Oxford University, Adrian Hill mengatakan kedua vaksin tersebut akan ditingkatkan guna memerangi Ebola.

“Kedua vaksin tersebut telah memperlihatkan keefektifan yang luar biasa dan tak memiliki dampak pada pasien Ebola. Kami berharap penyebaran vaksin itu akan dimulai pada Januari,” kata Hill kepada para peneliti medis Afrika.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 20 November mengungkapkan bahwa 6.928 orang telah meninggal akibat Ebola di Liberia, Guinea dan Sierra Leone.

Pada saat yang sama, 16.000 orang terserang virus Ebola dan bisa menyerah pada kematian karena tak-adanya perawatan dan obat.

Raksasa farmasi, pemerintah kaya, yayasan dan lembaga multilateral telah memberi sumbangan guna menunjang pengembangan vaksin Ebola.

Hill mengatakan percobaan klinik mengenai vaksin Ebola telah berjalan cepat berkat perhatian politik dan dana yang memadai.

“Pengembangan vaksin Ebola berjalan lebih cepat daripada perkiraan. Vaksin tersebut sedang diujicoba di Mali, tempat 80 orang telah menerima suntikan,” kata Hill, sebagaimana dikutip Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa. Ia menambahkan lebih dari 200 orang telah diberi vaksin Ebola secara global.

Percobaan klinik atas vaksin Ebola dimulai pada September dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan menyetujuinya segera setelah vaksin tersebut lulus ujicoba keefektifan dan keselamatan.

Hill mengungkapkan raksasa farmasi, Pemerintah Inggris dan Amerika telah bekerjasama untuk mengembangkan vaksin Ebola itu.

Percobaan klinik terhadap vaksin Ebola telah melibatkan primata sejak penyakit tersebut ditemukan pada 1976 di Republik Demokratik Kongo.

Ada terobosan dalam percobaan klinik terhadap kera dan tahap berikutnya akan dipusatkan pada keefektifan vaksin itu pada manusia,” kata Hill kepada para ilmuwan. Ia menegaskan vaksin itu akan menjadi pengubah keadaan dalam perang melawan Ebola di Afrika Tengah dan Barat.

“Vaksin tersebut akan tersedia bagi kelompok yang beresiko tinggi seperti pekerja kesehatan dan orang yang terlibat dalam pemakaman,” kata Hill. (mul)